Hướng Dẫn Mua Hàng

HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐẤU GIÁ YAHOO! AUCTIONS

1

Chọn sản phẩm trên trang Yahoo! Auctions và Copy mã AuctionID


2

Truy cập vào trang http://yahoo.aleado.com


3

Dán/Nhập mã AuctionID vào ô tìm kiếm, click " GO! " hoặc Enter


4

Hoàn tất hiển thị trang thông tin bằng tiếng Anh của sản phẩm


*

Lưu ý khi mua hàng đấu giá Yahoo

 1. Đấu giá Yahoo hầu hết đều là hàng không đổi trả.

 2. Anh/Chị cần đọc và hiểu rõ về sản phẩm:

  • Tránh mua nhầm hàng fake, không đúng chất lượng, không đúng nhu cầu ...
  • Đấu giá Yahoo, có rất nhiều hàng Junk (rác, không hoạt động), số lượng giao hàng khác số lượng trên hình ảnh,...
  • (Tìm và xem thông tin sản phẩm bằng Tiếng Anh: http:\\yahoo.aleado.com)
 3. Buybid chỉ hỗ trợ liên lạc, không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Hướng Dẫn Mua Hàng

HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐẤU GIÁ YAHOO!AUCTION

1. Chọn sản phẩm trên trang Yahoo!Auction và Copy mã AuctionID

2. Truy cập vào trang http://yahoo.aleado.com

3. Dán/Nhập mã AuctionID vào ô tìm kiếm, click " GO! " hoặc Enter

4. Hoàn tất hiển thị trang thông tin bằng tiếng Anh của sản phẩm

* Lưu ý khi mua hàng đấu giá Yahoo

 1. Đấu giá Yahoo hầu hết đều là hàng không đổi trả.

 2. Anh/Chị cần đọc và hiểu rõ về sản phẩm:

  • Tránh mua nhầm hàng fake, không đúng chất lượng, không đúng nhu cầu ...
  • Đấu giá Yahoo, có rất nhiều hàng Junk (rác, không hoạt động), số lượng giao hàng khác số lượng trên hình ảnh,...
  • (Tìm và xem thông tin sản phẩm bằng Tiếng Anh: http:\\yahoo.aleado.com)
 3. Buybid chỉ hỗ trợ liên lạc, không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.