Quy trình mua hàng

1

Tìm kiếm sản phẩm

Khách hàng tìm kiếm sản phẩm tại bất kỳ website thương mại uy tín ở Nhật.
Tham khảo tại đây.

Danh sách trang thương mại ở Nhật
2

Gửi link báo giá

Copy link sản phẩm và gửi cho Buybid thông qua trang đặt hàng.
Buybid sẽ báo giá và hướng dẫn bạn thanh toán trong vòng 60 phút (trong giờ làm việc).

3

Mua hàng và Vận chuyển

Buybid tiến hành mua hàng và vận chuyển sản phẩm của bạn từ Nhật về Việt Nam.

4

Giao hàng

Sau khi thanh toán phí vận chuyển, Buybid sẽ tiến hành giao hàng cho bạn.
Kết thúc quá trình mua hàng và vận chuyển.

1. Tìm kiếm sản phẩm

Khách hàng tìm kiếm sản phẩm tại bất kỳ website thương mại uy tín ở Nhật.
Danh sách trang thương mại ở Nhật

2. Gửi link báo giá

Copy link sản phẩm và gửi cho Buybid thông qua trang đặt hàng.
Buybid sẽ báo giá và hướng dẫn bạn thanh toán trong vòng 60 phút (trong giờ làm việc).

3. Mua hàng và Vận chuyển

Buybid tiến hành mua hàng và vận chuyển sản phẩm của bạn từ Nhật về Việt Nam.

4. Giao hàng

Sau khi thanh toán phí vận chuyển, Buybid sẽ tiến hành giao hàng cho bạn.
Kết thúc quá trình mua hàng và vận chuyển.