Bộ loa Goto Speak của Unit được bắt đầu do Mr.Seiya Goto sản xuất vào năm 1965, và chất lượng của chúng đã được cải thiện từng bước trong 50 năm.